Chrotxo (uttalas ungefär: krottjo) är grekiska och betyder "jag slår".

Materialet på dessa inspelningar är en del av de låtar som jag genom åren
(1994 - ) använt och använder mig av i mina Slagverksensembler vid Karlshamns Musikskola.
Låtarna uppskattas av såväl mina elever, mig som vår publik.

Jag hoppas att dessa inspelningar skall inspirera och visa lyssnaren att instrumenten
Slagverk inte alltid bara är "buller & bång" även om det också har sin charm.
Det är förvisso mest "hitlåtar" på dessa inspelningar
(passande då "hit" ju på engelska betyder just "slå"!).
Min förhoppning är att musiken och instrumenten på detta sätt når ut till en ny publik?!

Marimban är det instrument jag valt att använda trots att det skulle varit Vibrafon,
Klockspel etc i vissa låtar. Detta för att jag personligen föredrar detta instrument
pga dess breda register och fylliga klang. För att framhäva de olika stämmornas
karaktär skiftar jag klubbor (mallets) då dessa med sin skillnad i hårdhet gör att
ett instrument kan låta som flera olika!

Mer info om mig, min utrustning, diskografi mm finner Du här på webben!
Kontakta mig gärna om det är något som Du undrar över!!!

I Sture Olssons Slagverkslexikon KROUMATA står det på sidan 280:
I det antika Grekland var kroumata ett samlingsnamn för alla under denna tid
förekommande slaginstrument. Chrotxo (gr = jag slår) är en ordavledning som givit
namnet krustiska instrument (ty = krustische Instrumente) - dvs slaginstrument.
Krustiska instrument är alla tonredskap vars ljudande delar bringas
i vibration genom anslag, knäppning, skrapning eller rivning.

Peter "TrumPeter" Svensson spelar på dessa inspeningar följande Slagverksinstrument:
Marimba, Trumset, Timpani, Congas, Djembe, Timbales, Bongos, Tam, Maraccas,
Städ, Shaker, Triangel, Guiro, Kastanjetter, Bastrumma, Gong, Ibo Drum, Line-Bell,
Piska, Guiro, Fingercymbaler, Cabassa, Vibra-Slap, Claves, Koskälla, Agogo-Bells,
Bell-Tree, Sirén, Surdo, Tamburin, Bäckar, Cymbaler, Virveltrumma, Marschtrumma,
Darbukka och Gran Cassa med stockar, klubbor, kläppar, vispar, mun, händer och fötter.

Alf Nilsson spelar Elbas på Chrotxo spår 2, 8 och 17 samt Kontrabas på Chrotxo spår 17.

Inspelningen av detta material gjordes sommaren 2008 (och framåt) i Studio TrumPeter utom
sambaorkestern på spår 7 som är inspelad i Studio Sound Palace våren 2005.

Ljudinställningar, tips & trix: Johan Blomström.
Inspelning, redigering & grafisk layout: Peter "TrumPeter" Svensson.
Mixning: Johan Blomström / Peter "TrumPeter" Svensson.
Foto: Bo Åkesson, Mary Lindell.

Tack till: Johan Blomström, Alf Nilsson, Tobias Svensson, Mary Lindell, Gamby George,
Rune & Lissi Svensson, Janne Stark, Daniel Berg, Fredrik Andersson, Johan Bridger,
Robert Ikiz (Bosphorus Cymbals - Team Sweden), Gregers Larsen (B-Stick of Denmark),
Reto Hirschi (Cympad), Christer Nilsson, Roger Johansson, Patrik Sonestad, Bo Åkesson,
Peter Fältskog, Patrik Dahlbom, Karl-Eric Forssander, Peter Westermark, Johan Burman,
Mikael Rosengren, Micke Johnsson, Mats Berntsson, Tommy Törner, Staffan Franzén,
Patrik Stenholm, Magnus Högkvist, Jörgen Alnevall, Jonas Ryberg, Tord Martinsson,
Joakim Nilsson, Alex Jacobowitz, Örjan Svensson (RIP) Emil Bergfeldt, Mats Lindskog,
Jan Utbult, Nuvarande och fd Kolleger & Elever vid Karlshamns Musikskola! :-)